Постановления Алексеевского городского поселения

Карар 19.06.2020 ел № 10 Гражданнар милкенә торак урыннар тапшырганда документлар рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

Карар 13.01.2020 ел № 1 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы шәһәр округы территориясендә җайга салына торган тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның муниципаль маршрутлары буенча гомуми файдаланудагы пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыруга бәйле эшләр башкаруга чыгымнар өлешен каплау максатларында йөртүчеләргә субсидияләр бирү тәртибен раслау турында

Карар № 13 от 15.07.2019 Торак биналарны гражданнар милкенә тапшырганда документлар рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

Карар № 10 от 06.06.2019 г Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге  муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектлары урнаштыру турында” Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге  башкарма комитетының  21 сентябрь, 2017 ел, 8 нче карарын бетерү хакында

Карар № 8 от 19.03.2019 Агач һәм куакларны, аларның ябалдашларын кисү, яки яңаларын утыртуга рөхсәт бирүбуенча Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

Карар № 2 от 01.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлегенең  муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәр вазыйфаларын вакытлыча башкаручы затлары тарафыннан, вазыйфаи хәлләренә яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә, бүләк алу турында хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны сатудан кергән акчаларны күчерү тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

Соңгы яңарту: 7 июль 2020, 13:55

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International